Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.bentleyfarm.gr και την βελτίωση της online εμπειρία σας. Πατήστε Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες"
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κάνουμε επεξεργασία και συλλογή σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με την επίσκεψη ή /και την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να επεξεργάζεστε, να προσαρμόζετε ή να ζητάτε τη διαγραφή των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες

Βασικοί κανόνες εγκατάστασης ηλεκτρικού φράχτη

αναρτήθηκε από System Administrator 26/09/2016 0 Σχόλια

Ο ηλεκτρικός φράχτης δημιουργεί ένα «ψυχολογικό φράγμα» για τα ζώα και αποτελείται από ένα ή περισσότερα σύρματα τοποθετημένα σε μονωτήρες και συνδεδεμένα με μια συσκευή τροφοδοσίας η οποία με τη σειρά της είναι συνδεδεμένη με πηγή τροφοδοσίας και πασσάλους γείωσης. Η συσκευή τροφοδοσίας παράγει σύντομους παλμούς υψηλής τάσης μεταξύ των συρμάτων και της γης και όταν το ζώο αγγίξει τα ηλεκτροφόρα σύρματα ακολουθεί ηλεκτροσόκ. Έτσι το ζώο μαθαίνει να μην πλησιάζει το φράχτη. Κάθε αγρότης που θέλει να χρησιμοποιεί ηλεκτρική περίφραξη, πρέπει να τηρεί τρεις βασικούς κανόνες, οι οποίοι είναι οι εξής: σωστός σχεδιασμός, σωστή εγκατάσταση και σωστή συντήρηση και εκμετάλλευση.

Ο σωστός σχεδιασμός περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του μέρους όπου θα τοποθετηθούν οι πάσσαλοι, η συσκευή τροφοδοσίας και το σύστημα γείωσης.

Δεύτερον, πρέπει να προσδιοριστεί από πόσες σειρές συρμάτων θα αποτελείται ο φράχτης, ανάλογα με το είδος ζώων που πρόκειται να απωθεί.

Τρίτον, πρέπει να επιλεγεί η συσκευή τροφοδοσίας ανάλογα με την ισχύ και τον τρόπο τροφοδοσίας της. Πάντα, όπου είναι δυνατόν, πρέπει να επιλέγεται συσκευή μεγαλύτερης ισχύος.

Η σωστή εγκατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:

Πρώτον, σωστή τοποθέτηση των πασσάλων και των μονωτήρων πάνω τους. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ανάγλυφο του εδάφους.

Δεύτερον, σωστή σύνδεση μεταξύ των ενεργών συρμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί πολύ καλή ηλεκτρική επαφή μεταξύ τους και ταυτόχρονα η σύνδεση να είναι γερή. Να εφαρμόζεται ο κανόνας παράλληλης σύνδεσης με στόχο την εξασφάλιση αποτελεσματικού ηλεκτροσόκ για τα ζώα. Κατά την εγκατάσταση να παρακολουθείτε με ιδιαίτερη προσοχή τα ενεργά σύρματα να μην αγγίζουν αγώγιμα αντικείμενα, δέντρα και θάμνους. Να μην χρησιμοποιούνται σύρματα από διαφορετικά μέταλλα, ώστε να αποφεύγεται η ηλεκτρολυτική καταστροφή του ενός σύρματος.

Τρίτον, με ιδιαίτερη προσοχή να πραγματοποιηθεί η γείωση του συστήματος. Να επιλέγεται, όπου είναι δυνατόν, το πιο υγρό μέρος στην περιοχή του φράχτη. Και μην ξεχνάτε: ακόμη και ο καλύτερος φράχτης με την ισχυρότερη συσκευή τροφοδοσίας δε θα λειτουργήσει, εάν η γείωσή του δεν είναι καλή.

Τέταρτον, η συσκευή τροφοδοσίας πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί με τον φράχτη έτσι, ώστε να μην επιτρέπει διαρροές ρεύματος προς άλλα αντικείμενα ή ανθρώπους.

Η σωστή συντήρηση και εκμετάλλευση περιλαμβάνει τακτικό καθάρισμα της βλάστησης κάτω από και γύρω από τον φράχτη. Έλεγχος της κατάστασης των μονωτήρων, των πασσάλων και των συρμάτων. Να ελέγχεται με προσοχή το σύστημα γείωσης για ενδεχόμενη διάβρωση ή άλλα προβλήματα.

Κάθε αγρότης πρέπει να ξέρει ότι ένας σωστά σχεδιασμένος, σωστά εγκατεστημένος και σωστά συντηρημένος και εκμεταλλευόμενος ηλεκτρικός φράχτης θα του εξασφαλίσει εξοικονόμηση δαπανών, θα διευκολύνει τη δουλειά του και τα του είναι χρήσιμος για πολλά χρόνια.

Ο αγρότης πρέπει να ξέρει ότι ο ηλεκτρικός φράχτης σχεδιάζεται και εγκαθίσταται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και με τον τρόπο αυτό κάθε ηλεκτρικός φράχτης είναι στην ουσία μοναδικός.

Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας εκ των προτέρων και αυτό θα σας εγγυηθεί πως τα χρήματα που έχετε αποφασίσει να επενδύσετε στον ηλεκτρικό φράχτη, θα έχουν πολλαπλάσια απόδοση, ενώ ο φράχτης θα εκπληρώνει τον στόχο για τον οποίο εγκαταστάθηκε.