Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του www.bentleyfarm.gr και την βελτίωση της online εμπειρία σας. Πατήστε Αποδοχή Cookies" για να συνεχίσετε ή επιλέξτε "Περισσότερες πληροφορίες"
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, κάνουμε επεξεργασία και συλλογή σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε με την επίσκεψη ή /και την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να επεξεργάζεστε, να προσαρμόζετε ή να ζητάτε τη διαγραφή των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνήστε μαζί μας αν θέλετε να διαγράψετε τα δεδομένα σας. Περισσότερες πληροφορίες

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ www.bentleyfarm.gr

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας και την ολοκλήρωση παραγγελίας μέσω αυτής δηλώνετε πως συμφωνείτε με τους παρόντες όρους. Εάν ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ με τους όρους αυτούς, παρακαλώ, μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα! Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους όρους οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, ενώ οι τροποποιημένοι όροι θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα.

Γενικοί όροι

Η ιστοσελίδα της bentleyfarm.gr.com ανήκει στην Bentley farm Ltd. Η Bentley Farm Ltd είναι ΕΠΕ με UIC: 201859401, με έδρα στη Σόφια, οδ. Κρουμ Κιουλιάςκοφ 11. Η Bentley Farm Ltd προσφέρει και πουλάει εμπορεύματα στο κατάστημα και ορίζει τους Όρους Χρήσης για την πώληση των εμπορευμάτων. Bentley Farm Ltd έχει τα πλήρη δικαιώματα να αλλάξει μονομερώς το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της bentleyfarm.gr, όπως  και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτή.

Σε περίπτωση πως θέλετε να μας ρωτήσετε κάτι (ανεξάρτητα αν πρόκειται για τα προϊόντα μας, αυτή την ιστοσελίδα, τον οποιονδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις μας ή για κάτι άλλο), τότε παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Η www.bentleyfarm.gr είναι ιστοσελίδα για την πώληση και την αποστολή των προϊόντων που έχουν αναρτηθεί σε αυτή εξ ονόματος της Bentley Farm Ε. Π. Ε.

Η ανάρτηση στην ιστοσελίδα αυτή έχει την έννοια της δημόσιας πρόσκλησης για την πραγματοποίηση εμπορικής συναλλαγής με στόχο την αγορά εμπορευμάτων από την Bentley Farm Ε. Π. Ε.

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. έχει το δικαίωμα μεταβολής των τιμών των προσφερόμενων προϊόντων κατά την κρίση της, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ο χρήστης οφείλει να πληρώσει την τιμή που ίσχυε κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας για το προϊόν που έχει επιλέξει.

Σε περίπτωση που το προϊόν που έχει παραγγελθεί δεν είναι διαθέσιμο στην αποθήκη της Bentley Farm Ε. Π. Ε., η εταιρεία εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης παραγγελίας ειδοποιεί τον Πελάτη για το ότι το προϊόν έχει εξαντληθεί στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πελάτη ή επικοινωνώντας μαζί του στο τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Σε περίπτωση δήλωσης λάθος διεύθυνσης ή προσώπου επικοινωνίας ή/και αριθμό τηλεφώνου κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας, η Bentley Farm Ε. Π. Ε. δεν είναι υποχρεωμένη με κανέναν τρόπο να εκτελέσει την παραγγελία.

Η συμφωνία με τον Πελάτη θεωρείται πως συνήφθη μετά από την αποδοχή εκ μέρους της Bentley Farm Ε. Π. Ε. μέσω της www.bentleyfarm.gr της αίτησης παραγγελίας, συμπληρωμένης σωστά από τον Πελάτη.

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. υποχρεούται μετά την παραλαβή της αίτησης του Πελάτη να του αποστείλει το προϊόν που έχει παραγγείλει ή να ειδοποιήσει τον Πελάτη για άλλες περιστάσεις σχετικά με την παραγγελία του.

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση που ο Πελάτης έχει σημειώσει λάθος ή/και ελλιπή στοιχεία στην αίτηση παραγγελίας στην www.bentleyfarm.gr .

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. δεν εγγυάται την πλήρη αντιστοιχία των παρουσιασμένων στην ιστοσελίδα προϊόντων και εκείνων που είναι διαθέσιμα στην αποθήκη της.

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες ανακρίβειες στις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα. Μπορεί να γίνονται μεταβολές των τιμών, καθώς και αλλαγές στο ντιζάιν των προϊόντων.

Όλες οι τιμές στην ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.


Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. υποχρεούται:

Να επιβεβαιώσει την διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων που έχουν παραγγελθεί ή να αρνηθεί την παραγγελία εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Να αποστείλει το προϊόν που έχει παραγγελθεί εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στις πληροφορίες αποστολής και πληρωμής των προϊόντων.

Να εγγυηθεί πως όλα τα προϊόντα είναι ολοκαίνουργια (μη χρησιμοποιημένα!) και συσκευασμένα από τον παραγωγό, εκτός από τις περιπτώσεις που το αντίθετο έχει αναφερθεί ρητά κατά την παρουσίαση του προϊόντος στην ιστοσελίδα.

Ο Πελάτης υποχρεούται:

Να σημειώσει το ονοματεπώνυμό του, έναν ισχύοντα αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση αποστολής και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Να πληρώσει την τιμή του προϊόντος, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στις πληροφορίες αποστολής και πληρωμής των προϊόντων.

Να πληρώσει το κόστος αποστολής, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στις πληροφορίες αποστολής και πληρωμής των προϊόντων.

Να εξασφαλίσει πρόσβαση και δυνατότητα παραλαβής του προϊόντος. Το προϊόν που έχει παραγγελθεί, αποστέλλεται στην διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στις πληροφορίες αποστολής και πληρωμής των προϊόντων.

Το προϊόν αποστέλλεται κατάλληλα συσκευασμένο, ανάλογα με το είδος του και τον τρόπο μεταφοράς.

Κατά την παράδοση του προϊόντος ο Πελάτης ή τρίτο μέρος υπογράφουν τα συνοδευτικά έγγραφα. Τρίτο μέρος θεωρείται κάθε άτομο που δεν έχει υποβάλει την αίτηση παραγγελίας, αλλά παραλαμβάνει το προϊόν και βρίσκεται στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο Πελάτης.

Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του προϊόντος, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω, η άρνηση θεωρείται αβάσιμη και ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την Bentley Farm Ε. Π. Ε. για όλες τις ζημιές και τα διαφυγόντα κέρδη, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε άλλων εξόδων εκτός από τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του προϊόντος που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα της άρνησης παραλαβής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν βρεθεί στην διεύθυνση που έχει δηλώσει εντός της προθεσμίας παράδοσης ή δεν εξασφαλιστεί πρόσβαση και συνθήκες παράδοσης του προϊόντος εντός της παραπάνω προθεσμίας, η Bentley Farm Ε. Π. Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση να παραδώσει το προϊόν που έχει παραγγελθεί. Ο Πελάτης μπορεί να επιβεβαιώσει την επιθυμία του να παραλάβει το προϊόν και μετά τη λήξη της προθεσμίας παράδοσης εντός της οποίας δεν είχε βρεθεί στη διεύθυνση που είχε δηλώσει, αναλαμβάνοντας όλα τα έξοδα της αποστολής. Στην περίπτωση αυτή αρχίζει καινούργια προθεσμία αποστολής του προϊόντος από την στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

Επιστροφή προϊόντος

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που έχει αγοράσει εντός 14 (ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ) ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος με την τήρηση των εξής όρων:

Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική συσκευασία.

Το προϊόν που επιστρέφεται πρέπει να έχει παραδοθεί στο γραφείο της Bentley Farm Ε. Π. Ε. έως την 14-η (δέκατη τέταρτη) ημέρα μετά την ημερομηνία αρχικής παραλαβής του από τον Πελάτη. Η εν λόγω ημερομηνία αρχικής παραλαβής από τον Πελάτη πιστοποιείται με υπογεγραμμένο αντίγραφο της φορτωτικής που συνόδευε το προϊόν.

Εάν η πληρωμή έγινε με αντικαταβολή, το προϊόν πρέπει να συνοδεύεται και από την απόδειξη που πιστοποιεί την πληρωμή.

Ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του κόστους μεταφοράς και άλλων τραπεζικών τελών ή τελών ταχυμεταφορών, σχετικών με την επιστροφή του ποσού που έχει πληρωθεί για την αγορά του προϊόντος.

Ο Πελάτης δικαιούται να παραλάβει ΜΟΝΟ την τιμή του επιστρεφόμενου προϊόντος, έτσι όπως ίσχυε κατά την παραγγελία και την παράδοση του προϊόντος.


Προσωπικά δεδομένα

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. φροντίζει δεόντως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη, που της έγιναν γνωστά κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής της αίτησης παραγγελίας. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει, εάν ο Πελάτης έχει δώσει ψευδή στοιχεία.

Τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τα επιμέρους σημεία των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, η Bentley Farm Ε. Π. Ε. μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη μόνο για τους σκοπούς που προβλέπονται στην συμφωνία.

Οι παραπάνω σκοποί, για τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, δεν έχουν περιγραφεί λεπτομερώς και δεν δημιουργούν υποχρεώεις για την Bentley Farm Ε. Π. Ε. μέσω της www.bentleyfarm.gr . Οποιοιδήποτε άλλοι σκοποί, για τους οποίους χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα, θα συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τους εφαρμοστέους διεθνείς κανονισμούς, την δεοντολογία του Διαδικτύου, τους κανόνες ηθικής και καλής συμπεριφοράς.

Γνωστοποίηση πληροφοριών – προσωπικών δεδομένων

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. μέσω της www.bentleyfarm.gr υποχρεούται να μην γνωστοποιεί προσωπικά δεδομένα του Πελάτη σε τρίτους – κρατικούς φορείς, εμπορικές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα κ.ά., εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες:

- Έχει λάβει την ρητή έγγραφη συναίνεση του Πελάτη,

- Οι πληροφορίες – προσωπικά δεδομένα έχουν ζητηθεί από κρατικούς φορείς ή υπαλλήλους που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι εξουσιοδοτημένοι να ζητούν και να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες.

Ευθύνη

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. μέσω της www.bentleyfarm.gr δεν ευθύνεται για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση, σε περίπτωση που προκύψουν γεγονότα τα οποία η Bentley Farm Ε. Π. Ε. μέσω της www.bentleyfarm.gr δεν έχει προβλέψει και δεν ήταν υποχρεωμένη να προβλέψει – συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο περιπτώσεων ανωτέρας βίας, τυχαίων γεγονότων, προβλημάτων στο Διαδίκτυο και στην παροχή των υπηρεσιών που είναι εκτός ελέγχου της Bentley Farm Ε. Π. Ε.

Διαιτησία

Όλες οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών επιλύονται σε πνεύμα κατανόησης και καλής θέλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία, όλες οι διαφορές που προκύπτουν από την σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ή που σχετίζονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που προκύπτουν ή σχετίζονται με την ερμηνεία της, την ακυρότητά της, την εκτέλεση ή την λύση της, καθώς και διαφορές για την συμπλήρωση κενών στην σύμβαση ή την προσαρμογή της σε καινούργιες περιστάσεις, θα επιλύονται από το αρμόδιο δικαστήριο εγγραφής της Bentley Farm Ε. Π. Ε. σύμφωνα με την βουλγαρική νομοθεσία.

Όροι εγγύησης

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. δίνει στους πελάτες της για κάθε προϊόν που αγοράζουν εγγύηση, σύμφωνα με προθεσμίες και όρους που αναφέρονται για τα αντίστοιχα προϊόντα.

Περιορισμοί στην εγγύηση

Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση:

- Βλάβης που προκλήθηκε από κακή διατήρηση ή λάθος χρήση.

- Προσπάθειας επισκευής εκ μέρους του Πελάτη ή/και άλλου μη εξουσιοδοτημένου προσώπου.

- Χρήσης μη ποιοτικών και μη γνήσιων αναλώσιμων υλικών.

Πρόσθετοι όροι:

Η Bentley Farm Ε. Π. Ε. δεν ευθύνεται σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος κατά την μεταφορά, εκτός εάν το προϊόν δεν είχε ειδικά ασφαλιστεί από τον Πελάτη κατά την υποβολή της αίτησης παραγγελίας.

Οι προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της ιστοσελίδας ushnimarki.com ( "Η Ιστοσελίδα") που ανήκει στη Bentley Farm Ltd και για κάθε παραγγελία η οποία έγινεμέσω της ιστοσελίδας. Οι όροι χρήσης ισχύουν ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πρόσβαση στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους τεχνολογιών ή συσκευών μέσω των οποίων η Bentley Farm Ltd καθιστά διαθέσιμη αυτή την ιστοσελίδα. Πρέπει να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά, και σας συνιστούμε να εκτυπώσετε και να κρατήσετε ένα αντίγραφο για μελλοντική αναφορά. Με την πρόσβαση, την περιήγηση, τη χρήση, την εγγραφή ή την παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης στο σύνολό τους. Εάν διαφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης στο σύνολό τους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα.